Structor Vestfold AS

Om Structor Vestfold AS

Structor startet virksomheten i Vestfold i mars 2017 og har kontor både i Tønsberg og Sandefjord.

Structor i Vestfold har som formål å være ledene innen tverrfaglig teknisk rådgivning, byggeledelse og prosjektledelse innenfor samferdsel og infrastruktur. Vi tilbyr følgende fagområder:

– Vegprosjektering
– Vann- og avløpsteknikk samt overvannshåndtering
– Arealplan: Planer, utredninger og planprosessledelse
– Feltutbygging bolig, fritid og næringsarealer
– Prosjekt- og byggeledelse

Se noen prosjekter vi har vært involvert i her.

Vi har sterkt fokus på fag og den enkeltes medarbeiders kompetanse. Våre medarbeidere har variert og lang erfaring fra mange ulike oppdrag innenfor samferdsel og infrastruktur i alle faser av et prosjekt, fra idéskisser til bistand i anleggsfasen.

I prosjekt som involverer andre fag enn de vi har kompetanse på, knytter vi til oss faste samarbeidspartnere og underleverandører tilpasset hvert enkelte prosjekt. Våre kunder er Statens vegvesen, fylkeskommuner, kommuner, entreprenører og private utbyggere.

Vi kan bistå innen alle faser av et prosjekt, fra tidligutredninger til bistand i anleggsfasen.

Medlemskap/kvalifikasjonsordninger

  • Medlem av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
  • Miljøfyrtårnsertifisert, årlig miljørapport finner du her.
  • NS-EN ISO 9001:2015
  • NS-EN ISO 14001:2015

Sentral godkjenning innenfor følgende fagområder:

  • Ansvarlig søker (for alle typer tiltak), Tiltaksklasse 1
  • Ansvarlig prosjekterende Veg-, utearealer og landskapsutforming, Tiltaksklasse 2
  • Ansvarlig prosjekterende Vannforsynings- og avløpsanlegg, Tiltaksklasse 3

Structor Vestfold AS, org nummer. 918 816 976.

Kontakt

Structor Vestfold AS

Prosjekter

Narvik – Teknologveien / E6

Årøveien reguleringsplan

Øgårdsveien

Markveien

Vestre Åmøy