Øgårdsveien

Structor Vestfold er engasjert av Færder kommune for å gjennomføre byggeplan med oppfølging. Det skal bygges nytt fortau og overvannsystem langs Øgårdsveien/Holmenveien.

Byggeplanen er prosjektet iht. til gjeldende reguleringsplan i område, og vil bli en god løsning for alle myke trafikanter.