Structor Oslo AS

Om Structor Oslo AS

Vi jobber med høy teknisk- og ingeniørfaglig kompetanse innenfor alle planfaser: idé-/mulighetsstudie, forprosjekt, byggeplan, oppfølging i byggefasen og med FDV.

Firmaets hovedfagområder er:

  • Areal- og samferdselsplanlegging
  • Geoteknikk, fundamentering
  • Konstruksjonsteknikk (tyngre konstruksjoner som broer, kulverter, miljøtunneler, tunnelportaler, støttemurer o.l.)
  • Vei
  • Byutvikling
  • Tunnelteknikk & tunnelrehabilitering
  • Anleggsgjennomføring
  • Prosjekt- og byggeledelse
  • BIM

Våre kunder er Statens vegvesen, Bane NOR, Nye Veier, entreprenører, kommuner, arkitekter, rådgivere, eiendomsutviklere m. fl. Våre medarbeidere har lang bransjeerfaring.

Vi utfører uavhengig kontroll iht Plan- og Bygningsloven samt utvidet kontroll i byggherrens regi iht Norsk Standard (NS).

Structor Oslo AS har sentral godkjenning innenfor følgende fagområder:
https://sgregister.dibk.no/enterprises/913455991

Kontakt

Structor Oslo AS

Prosjekter

Nytt regjeringskvartal

Skårerparken

Sandbukta – Moss – Såstad (SMS)

Etterstad – Hellerud (Østensjøbanen)

Miljøgate Gran