Structor Prosjekt AS

Om Structor Prosjekt AS

Firmaets hovedfagområder er:

 • Rådgiver byggeteknikk
 • Prosjektledelse
 • Byggeledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • Kalkulasjon byggekostnader
 • ITB, systematisk ferdigstillelse, byggautomatisjon

Structor Prosjekt - kart

Dekker alle fagområder gjennom avtalt samarbeid med:

 • Lokale aktører
 • Structor-gruppen

Våre medarbeidere har variert og lang erfaring fra mange ulike oppdrag, og vår målsetning er å være ledende fagspesialister innenfor i vår region.

Kunder

Våre største kunder er fylkeskommune, entreprenører, arkitekter og private utbyggere.
Vi kan bistå innen alle faser av et prosjekt fra tidligfase utredninger, etablering av forprosjekter, detaljprosjektering og prosjekt- og byggeledelse i byggefasen. Vi har også lang erfaring innenfor rehabilitering og ombyggingsprosjekter.
Prosjekter som står sentralt i vår virksomhet er:

 • Prosjekt- og byggeledelse
 • Kontor- og forretningsbygg
 • Idretts- og kulturbygg
 • Helse- og omsorgsbygg
 • Prosjektering av stål og betong
 • Lager- og logistikkbygg
 • Hotell
 • Industri
 • Anlegg

Vi sitter i samme lokaler som Structor Fredrikstad AS.

Kontakt

Structor Prosjekt AS