Structor Tekniske Systemer AS

Om Structor Tekniske Systemer AS

Structor TS startet opp sin virksomhet januar 2017 og holder til i hyggelige kontorer i Hovfaret 8 på Skøyen. Vi er i dag 11 ansatte, fordelt på ingeniører og sivilingeniører. Structor TS  jobber i tett samarbeid med Structors tekniske miljø i Stavanger og Fredrikstad, og består totalt av mer enn 30 ressurser innen blant annet VVS og Elektro.

Tekniske systemers hovedfagområder er:

 • Elektroteknikk
 • VVS-teknikk
 • Teknisk prosjekt- og byggeledelse
 • IKT og sikkerhet
 • Energi og miljø
 • ITB (integrerte tekniske bygningsinstallasjoner)
 • Prosjektering samferdsel/gatebelysning

Vi dekker øvrige fagområder innen prosjektering gjennom avtalt samarbeid med:

 • Lokale aktører
 • Structor-gruppen

Våre medarbeidere har variert og lang erfaring fra mange ulike oppdrag. Vårt mål er «best resultat for kunden». Dette oppnår vi med høy kompetanse og kvalitet i alle ledd.

Vi kan bistå innen alle faser av et prosjekt, fra tidligutredninger til oppfølging i utførelsesfasen. Vi har lang erfaring innenfor rehabilitering, verneverdige bygg, samferdselsprosjekter samt optimalisering av tekniske systemer i driftsfasen. Vi utfører også uavhengig kontroll og verifikasjon av prosjekteringsarbeid fra andre firmaer.

Prosjekter som står sentralt i vår virksomhet er bl.a.:

 • Miljø- og energivennlige bygg
 • Kontor- og forretningsbygg
 • Skole- og kulturbygg
 • Helsebygg
 • Bolig
 • Samferdsel
 • Sikkerhetsanlegg
 • Teknisk prosjekt- og byggeledelse

Kontakt

Structor Tekniske Systemer AS

Prosjekter

Bakås skole

Moss kulturhus

Sogn transformatorstasjon GIS hall og kontorbygg

Mebostad boligfelt B14

Sofiemyr Ungdomsskole og idrettshaller