Vann – Avløp – Overvann

Våre Structor-selskaper bistår prosjekter uansett hvilken fase et prosjekt er i. Vi har ekspertise på områdene vann, avløp og overvann. Uansett hvilken fase et prosjekt er i, så kan vi assistere og hjelpe. Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg med dimensjonering, prosjektering og rådgivning.

Ved renovering av vann- og avløpsledninger er miljøhensyn et viktig moment ved valg av gjennomføringsmetoder. Påvirkning av miljø i grunnen, klimautslipp og påvirkning overfor tredjepart er ofte forhold som favoriserer NoDig-løsninger.
Prosjekt- eller byggeledelse er som regel knyttet til administrasjon, økonomistyring og kvalitetssikring, med fokus på å sikre god fremdrift gjennom hele prosjektet.
Ved kraftige regnskyll har ikke avløpssystemet kapasitet til å ta unna alt overvannet og ved slike hendelser oppstår vannoppstuvning i kjellere og mye vann i gater og boligområder.
Vannets verdi for naturen, dyrelivet og mennesker er ubestridelig og essensiell. Dagens utfordringer gjør at det å ivareta vannkvalitet og å opprettholde økosystemer i balanse er essensielt. Structor sine vannrådgivere jobber dag til dag med å utarbeide gode løsninger der vannressurser beskyttes og forvaltes ansvarlig.
Structor stiller med et sterkt og engasjert team som tilbyr god kompetanse til private og offentlige byggherrer.