Prosjekt- og byggeledelse

Prosjekt- eller byggeledelse er som regel knyttet til administrasjon, økonomistyring og kvalitetssikring, med fokus på å sikre god fremdrift gjennom hele prosjektet.

Structor tilbyr oppfølging av prosjekter fra og med kontraktsinngåelse til ferdig utført prosjekt, inkludert overtagelse, sluttoppgjør og om nødvendig oppfølging i garantitiden.

Structor kan tilby byggeledelse innenfor både bygg- og anleggsprosjekter som for eksempel ved opparbeidelse av industri felt, boligfelt, fritidsbebyggelse, alpinanlegg, veg-, vann- og avløpsanlegg osv., samt andre mer bygg relaterte prosjekt.

Structor sine byggeledere kan også bekle rollen som KU (koordinator i utførelsesfasen/byggherreforskriften).

Som alternativ til, eller i tillegg til byggeledelse kan Structor også påta seg rollen byggherreombud / byggherrebistand ved behov, hvor omfanget som regel er noe mindre enn i forbindelse med oppgaven som byggeleder.

Kontakt

Foto: Structor/freepik