Om Structor

Om oss

Vi fokuserer på muligheter

Structor skal være en av de ledende kunnskapsbedrifter innen planlegging, prosjektering og gjennomføring av investeringer i bygg, anlegg, industri- og infrastrukturprosjekter.

Uansett hvilken fase et prosjekt er i, finnes det Structor-selskaper som kan bistå. Structor tilbyr spisskompetanse innen detaljplaner- og miljøprosesser, eiendomsrett, prosjektering, prosjekt og byggeledelse, eiendomsutvikling og forvaltning. Structors motto er: Vi ser muligheter. Det innebærer for oss:
 • At vi sammen med våre kunder skal utvikle deres prosjekter og visjoner
 • At medarbeiderne skal utvikles og tilbys utfordringer
 • Kontinuerlig utvikling av vår organisasjon med nye kompetanser, selskaper og kontorer

Vår grunnfilosofi

Structor består av spesialistselskaper med et felles verdigrunnlag som samarbeider om prosjekter og har felles markedsføring. Selskapene deler kontorer og andre ressurser og utvikler sammen en felles plattform.

For kundene innebærer modellen at de får det mindre selskapets fortrinn i form av fleksibilitet, effektivitet, enkelhet og korte beslutningsveier, samtidig som hele gruppens samlede kompetanse står til disposisjon. Structors tverrfaglige kompetanse utfyller hverandre og jobber sammen for å finne optimale løsninger både med hensyn til kvalitet, teknologi og bærekraft.

Siden starten har Structor, basert på god lønnsomhet, økt gjennom organisk vekst og etablering av nye selskaper. Det etableres i gjennomsnitt to nye spesialistselskaper per år. Selskaper som bygges opp fra grunnen sammen med kunnskapsrike enkeltpersoner som ønsker å realisere en drøm; å kunne utvikle sin egen virksomhet.

Structors mål er at hvert spesialistselskap, i sitt marked og innen sitt fagfelt, skal bli ledende.

Kvalitets- og miljøpolicy

Structors overordnede policy er å bygge langsiktige relasjoner til våre kunder ved stadig å forbedre våre arbeidsprosesser, slik at alle medarbeidere alltid utfører oppdrag med riktig kvalitet og høy verdi for kunden.

Likeledes skal vi forplikte oss til å følge lov- og selvpålagte krav, slik at alle Structor-selskap bidrar til lavere miljøbelastning gjennom rådgivning i bygge- og anleggsbransjen. Ledelsessystemet skal være i samsvar med NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001.

Structors driftsmodell

Structor har en helt annen driftsmodell enn de store rådgivingsselskapene. Structor er bygget opp uten sjefshierarkier.

Structor har fokus på kompetanse og ikke vekst. Structors lederfilosofi er basert på fjerde generasjons ledelse, kvalitetsledelse. Ledelse baseres på tillit, dialog og medbestemmelse/partnerskap. Structor er opptatt av kvaliteten på produktet der innovasjon er av stor betydning.

Toppkompetente medarbeidere kan lede seg selv. Det er medarbeiderne som sitter med topp kompetanse på å evaluere resultatene, ikke ledelsen.

Structors verdigrunnlag

Structor ledere og medarbeidere skal kjennetegnes av følgende verdier og egenskaper:  

 • Er etterrettelige og opptrer respektfullt  
 • Ser muligheter ved å være fremoverlente og kreative 
 • Er forretningsorienterte   
 • Er kjent for høy kompetanse, kvalitet og redelighet

Structor som bedrift skal kjennetegnes for å ha: 

 • En lean organisasjon med effektive og enkle administrative systemer, rutiner og rapportering
 • Korte beslutningslinjer og -prosesser
 • Minimale staber og høy effektivitet 
 • Høy kompetanse og kvalitet på sine leveranser 
 • God lønnsomhet på høyde med de beste i markedet