Om Structor

Driftsmodell

Vi ser muligheter

Structors motto er: Vi ser muligheter

Det innebærer for oss:

– At vi sammen med våre kunder skal utvikle deres prosjekter og visjoner
– At de ansatte skal utvikles og tilbys utfordringer
– Kontinuerlig utvikling av vår organisasjon med nye kompetanser, selskaper og kontorer

Vår virksomhet er preget av innovasjon, spisskompetanse, dedikerte medarbeidere, enkelhet, effektivitet og spesielt at vi har det gøy sammen.

Ledende kunnskapsbedrift

Som i Sverige har Structor i Norge som mål å bli en av de ledende kunnskapsbedrifter innen planlegging, prosjektering og gjennomføring av investeringer i bygg, anlegg, industri- og infrastrukturprosjekter. Structor jobber over hele Sverige og Norge for å realisere idéer og utvikle prosjekter sammen med kundene.

Uansett hvilken fase et prosjekt er i, finnes det Structor-selskaper som kan bistå. Structor tilbyr kompetanse innen detaljplaner- og miljøprosesser, eiendomsrett, prosjektering, prosjekt og byggeledelse, eiendomsutvikling og forvaltning.

Structors grunnfilosofi

Structor består av spesialistselskaper med et felles verdigrunnlag som samarbeider om prosjekter og har felles markedsføring. Selskapene deler kontorer og andre ressurser og utvikler sammen en felles plattform.

For kundene innebærer modellen at de får det mindre selskapets fortrinn i form av fleksibilitet, effektivitet, enkelhet og korte beslutningsveier, samtidig som hele gruppens samlede kompetanse står til disposisjon. Structors tverrfaglige kompetanse utfyller hverandre og jobber sammen for å finne optimale løsninger både med hensyn til kvalitet, teknologi og bærekraft.

En gruppe i konstant utvikling

Siden starten har Structor med god lønnsomhet økt med om lag 30 ansatte per år og nye kompetanser er tilført gruppen hele tiden. Det etableres i gjennomsnitt to nye spesialistselskaper per år. Selskaper som bygges opp fra grunnen sammen med kunnskapsrike enkeltpersoner som ønsker å realisere en drøm; å kunne utvikle sin egen virksomhet. Structors mål er at hvert spesialistselskap, i sitt marked og innen sitt fagfelt, skal bli ledende.

Structors driftsmodell

– Structor har en helt annen driftsmodell enn de store rådgivingsselskapene. Structor er bygget opp uten sjefshierarkier.

– Structor har fokus på kompetanse og ikke vekst. Structors lederfilosofi er basert på fjerde generasjons ledelse, kvalitetsledelse. Ledelse baseres på tillit, dialog og medbestemmelse/partnerskap. Structor er opptatt av kvaliteten på produktet der innovasjon er av stor betydning.

– Toppkompetente medarbeidere kan lede seg selv. Det er de ansatte/partnerne som sitter med topp kompetanse på å evaluere resultatene, ikke ledelsen.

Les mer om driftsmodellen