Structor Lillehammer AS

Om Structor Lillehammer AS

Structor startet virksomhet på Lillehammer i 2014 og har kontorer i Fåberggata 116. Vi har sterkt fokus på fag, støttet av enkle administrative systemer.​

Våre medarbeidere har variert og lang erfaring fra mange ulike oppdrag, og innen alle faser av et prosjekt, fra idéskisser til bistand i anleggsfasen. Våre oppdrag involverer oftest mange ulike fag, men firmaets basisområder pr i dag er:

  • Arealplanlegging
  • Samferdsel
  • Vann og avløp
  • Bygge- og prosjektledelse

I prosjekt som involverer andre fag, knytter vi til oss faste samarbeidspartnere og underleverandører tilpasset det enkelte prosjekt. Våre største kunder er Statens vegvesen, Jernbaneverket, Forsvarsbygg, kommuner og private utbyggere.

Medlemskap/kvalifikasjonsordninger

  • Medlem av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) med to godkjente rådgivere.
  • TransQ Kvalifikasjonsordning

Structor Lillehammer har sentral godkjenning med ansvarsrett innen følgende:

  • Søker, alle typer tiltak, tiltaksklasse 3
  • Oppmålingsteknisk prosjektering, tiltaksklasse 3
  • Prosjektering av Utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 3
  • Prosjektering av Vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 3

Kontakt

Structor Lillehammer AS

Prosjekter

Sanering VA-anlegg

Vidsynexpressen, ny 6-seters stolheis

Miljøgate Gran