Vidsynexpressen, ny 6-seters stolheis

På vegne av Hafjell Alpinsenter og eierselskapet Alpinco AS har Structor Lillehammer bistått ved alle milepæler for den nye fullcomfort Vidsynexpressen som ble åpnet høsten 2023. Dette har involvert delprosesser fra linjesøk via forprosjektering, utarbeidelse av tilbudsunderlag til detaljprosjektering av tiltaket i samarbeid med heisprodusent Leitner Seilbahnen AG. Vidsynexpressen måler 1865 meter og er med en prisramme på 150 millioner den største enkeltinvesteringen i Hafjell Alpinsenter siden Gondolen ble etablert i 2006.

Detaljprosjektering har omfattet en større traseomlegging under Statnetts høyspentlinje, en håndfull «lett nedfart» rundt hengparti, nye alpinforbindelser mellom hovedtraseer, detaljutforming og landskapstilpasning av bunn- og toppstasjon mm. Structor Lillehammer har også hatt rollen som ansvarlig søker i prosjektet.

Høytidlig åpning av Vidsynexpressen med snorklipping utført av Øyers ordfører Anne Marie Sveipe, godt hjulpet av tidligere alpinist, Aksel Lund Svindal. Til høyre markedssjef i Hafjell, Veslemøy Eineteig Wedum. Foto: Alpinco AS