Vei- og bane-prosjektering

Veg- og baneprosjekter omfatter alle planfaser. Det kan være forprosjekt hvor forskjellige alternativer blir vurdert og kostnadsberegnet ferdig byggeplan med teknisk beskrivelse.

Structor har høy kompetanse fra veg- og baneprosjekter innenfor alle planfaser.

Prosjektene er ofte tverrfaglig og det benyttes BIM og 3D-modeller i prosjekteringsfasen for både å minske risiko for feilprosjektering og for enklere å illustrere for oppdragsgiver sluttresultatet.

Prosjektene varierer fra mindre tiltak til større og mer komplekse veg- og gateprosjekt. Fokus i prosjektene er trafikksikkerhet, interessenter, miljø og anleggsteknisk gjennomførbart og driftsmessig effektivt og kostnadsbesparende løsninger.

Kundene til Structor består av Statens vegvesen, Nye Veier, kommuner, entreprenører og private aktører.

Kontakt

Foto: Structor/freepik