Narvik – Teknologveien / E6

Narvik kommune bygger ny brannstasjon i et område som kalles Teknologiparken rett nord for Narvik sentrum. De har dermed fått krav på seg om å oppgradere krysset mellom Teknologveien og E6.

Structor fikk jobben med å utarbeide konkurransegrunnlag.

Krysset skal oppgraderes med venstresvingefelt med fysisk kanalisering som betyr at trafikkøyene settes med kantstein.

Utfordringen for entreprenøren blir å håndtere en meget høy ÅDT og høy andel tunge kjøretøy i anleggsperioden. Trafikken må gå mens anlegget pågår.

I tillegg skal avkjørselen til kirkegården som ligger litt lenger syd for krysset oppgraderes. Her blir det etablert en busslomme og avkjørselen strammes opp for å få en mer oversiktlig adkomst til kirkegården.