Structor-selskaper i Norge

Våre selskaper

Startet opp 1. september 2016 med Lars Petter Lauritzen som leder. Selskapet har spisskompetanse innen tekniske systemer (EL/VVS) og teknisk byggeledelse.
Startet opp januar 2020. Leder er Andreas Westander. Selskapet har spisskompetanse innen byggeteknikk, prosjektledelse og byggeledelse.
Startet opp 1. mai 2014 under ledelse av Harald Snippen. Selskapet har spisskompetanse innen samferdsel- og arealplanlegging, vann og avløp samt byggeledelse.
Startet opp 1. oktober 2014 med Sverre Sundfær som leder. Selskapet har spisskompetanse innen samferdsel- og arealplanlegging, konstruksjoner, geoteknikk og byggeledelse.
Startet opp 1. april 2015 med Patrich Holmström som leder. Selskapet har spisskompetanse innen geofaglige og miljørelaterte tjenester.
Startet opp i januar 2017 med Flemming Sterner som daglig leder. Selskapet har spisskompetanse innen tekniske systemer (EL/VVS) og teknisk byggeledelse.
Startet opp 1. februar 2022 med Geir Syversen som leder. Selskapet har spisskompetanse innen teknisk prosjektledelse og tverrfaglig prosjekteringsledelse.
Startet opp 1. juni 2022 med Tomas Bøhler Torsen som leder. Selskapet har spisskompetanse innen vann- og miljøteknikk.
Startet opp 1. februar 2018 med Monica P. Sivertsen som leder. Avdelingen har spisskompetanse innen tekniske systemer (EL/VVS) og teknisk byggeledelse.
Startet opp 1.september 2018 med Trond Arne Bonslet som leder. Selskapet har spisskompetanse innen vann og avløp samt byggeledelse.
Startet opp mars 2017. Leder er Frida Syvertsen. Selskapet har spisskompetanse innen samferdsel- og arealplanlegging, vann, avløp og overvann samt byggeledelse.