Structor Trondheim AS

Om Structor Trondheim AS

Structor Trondheim AS startet sin virksomhet høsten 2018 har kontorer i Sluppenvegen 12 E.

Gjennom enkle administrative systemer kan vi ha hovedfokus på fag og kvalitet. Våre medarbeidere har variert og lang erfaring fra mange ulike oppdrag, og innen alle faser av et prosjekt, fra idéskisser til bistand i anleggsfasen.

Våre oppdrag involverer oftest mange ulike fag, men firmaets basisområder pr i dag er infrastruktur i grunnen og bygge-/prosjektledelse. Vi har fokus på å være ledende innen tverrfaglig teknisk rådgivning.  I prosjekt som involverer andre fag, knytter vi til oss faste samarbeidspartnere og underleverandører tilpasset det enkelte prosjekt.

Structor Trondheim har sentral godkjenning med ansvarsrett innen følgende:

– Ansvarlig søker for alle typer tiltak, tiltaksklasse 3
– Oppmålingsteknisk prosjektering, tiltaksklasse 3
– Prosjektering av Veg-, utearealer og landskapsutforming, tiltaksklasse 3
– Prosjektering av Vannforsynings- og avløpsanlegg, tiltaksklasse 3

Kontakt

Structor Trondheim AS