Miljøgate Gran

Structor Lillehammer er ansvarlig for prosjektering og utarbeidelse av byggeplan med konkurransegrunnlag for utførelsesentreprise for Fv.2300 Miljøgata i Gran sentrum på Hadeland.

Prosjektet omfatter også sanering av Gran kommunes VA-anlegg i tilknytning til miljøgateprosjektet.

Prosjektering pågår og det legges opp til å inngå avtale med entreprenør i løpet av 2023, med forventet anleggsgjennomføring i 2023 og 2024.

Miljøgateprosjektet gjennom Gran sentrum er et viktig element i tettstedsutviklingen på Gran. Miljøgata skal også fungere som omkjøringsveg for rv.4 dersom dagens nye tunnelløp på ny rv.4 rundt Gran sentrum må stenges.