No-dig teknologi

Ved renovering av vann- og avløpsledninger er miljøhensyn et viktig moment ved valg av gjennomføringsmetoder. Påvirkning av miljø i grunnen, klimautslipp og påvirkning overfor tredjepart er ofte forhold som favoriserer NoDig-løsninger.

Ved hjelp av et sterkt faglig nettverk og aktiv deltakelse i relevante fagfora, holder Structor seg i forkant av teknologiske fremskritt og bransjeutviklinger innen NoDig.

Vår inngående kunnskap, kombinert med vårt nære samarbeid med miljøet i Norge, setter oss i en unik posisjon til å tilby rådgivning som er både relevant og tilpasset lokale forhold.

Structor er kontinuerlig involvert i NoDig-prosjekter, og har et klart mål om å være den foretrukne rådgiver innen gravefrie metoder. Vår tilnærming baserer seg på en dyptgående forståelse av NoDig-metodenes muligheter, fordeler og utfordringer. Vi mener det er viktig med et tett og innsiktsfullt samarbeid med våre oppdragsgivere for å sikre at valget av løsninger møter deres behov.

Structor har spesialkompetanse innenfor renovering av vann- og avløpsledninger. Gjennom analyse av rørinspeksjon, tilstand for rør, materialtyper, leggeår og beliggenhet kan vi identifisere den mest hensiktsmessige fornyelsesmetoden.

Structor har hatt tallrike saneringsprosjekter, med strømpeforing på avløpsledninger og utblokking av vannledninger som de mest typiske metodevalg.

Structor har lang og bred erfaring innenfor boring og tunnelering. Vi tilpasser våre løsninger til hele prosjektets spesifikke grunnforhold, enten det er løsmasser, fjell, eller en kombinasjon av begge. Typisk egnede gjennomføringsmetoder inkluderer styrt boring, pilotrørsboring, rørpressing, microtunnelering, hammerboring og fjellboring.

Vår bredde av erfaring strekker seg også til detaljprosjektering, utarbeidelse av konkurransegrunnlag, og byggeledelse for NoDig-prosjekter. Gjennom vår tilstedeværelse i alle faser av prosjektene har vi bygd opp en helhetlig tilnærming i vårt prosjektarbeid. Ved å velge Structor som din rådgiver, sikrer du deg en partner som er dedikert og har den nyeste kunnskapen innen NoDig-faget.

Kontakt

Foto: Structor/freepik