Bakås skole

Structor Tekniske Systemer er engasjert som rådgivende ingeniør for detaljprosjektering ventilasjon på Bakås skole. Prosjektets størrelse tilsvarer ca 5000 m2 og består av en del nybygg og en del rehabilitering av eksisterende skole.

Nybygget er bygget i massivtre og oppføres som plusshus. Dette inkluderer solceller på tak over både tilbygg og deler av eksisterende bygg. Rehabiliteringen inkluderer komplette nye tekniske anlegg for alle fag og nødvendig ombygging.

Prosjektet er utført i samarbeid med blant annet Proterm AS, Seby (Veidekke) og Oslobygg. Kontraktsummen for totalentreprisen er 166 MNOK eks mva, og prosjektet ferdigstilles våren 2022.

Omfang Structor TS: Komplett detaljprosjektering ventilasjon

Oppdragsgiver: Proterm AS

Tidsrom: 2019-2022

Oppdragsleder: Vegard Navelsaker Klæboe (vegard.klaboe@structor.no)