Nytt regjeringskvartal

2022-2024

Oppdragsgiver: Statsbygg / COWI

Byggingen av det nye regjeringskvartalet startet i januar 2021. Kvartalet utvikles med nye gate- og parkstrukturer. Structor tilbyr VA-rådgivere og overvannsrådgivere til COWI, som del av Team Urbis. Våre rådgivere har vært deltakende gjennom skisseprosjekt, forprosjekt, deltaljprosjekt og oppfølging på byggeplass.

Les mer om prosjektet her: Nytt regjeringskvartal – Statsbygg

Foto: Statsbygg/Team Urbis/ Nordic Office of Architecture