Byutvikling

Byutvikling angår alle som oppholder seg, bor, lever og jobber. Viktige elementer å ta hensyn til er stedets kvalitet og særpreg der både parker, grønne lunger, gater og offentlige rom er tilgjengelige for alle og for generasjoner.

Structor fokuserer på å skape infrastruktur både over og under bakken som tilpasser seg fremtidens behov og som reflekterer det moderne samfunnets verdier, som inkludering, trygghet, attraktivitet, bærekraft og miljøvennlige løsninger.

Structor samarbeider med landskapsarkitekter for å skape det bymessige og attraktive miljøet, for å gi rom tilbake til mennesker og natur. Vi skaper innbydende plasser hvor folk samles og kan få en pust.

Eksempler på attraktive byutviklingsprosjekter Structor har deltatt i er Wessels Plass i Oslo (utenfor Stortinget), Elvepromenaden i Sandvika, Kirkeparken i Tromsø og Landmannstorget i Skien.

Kontakt

Foto: Structor/freepik