Sofiemyr Ungdomsskole og idrettshaller

Structor Tekniske Systemer AS er engasjert som rådgivende ingeniører (RIE, RIV og ITB) for prosjektet Ny Ungdomsskole og idrettshaller på Sofiemyr. Ungdomsskolen med idrettshaller vil få fire spilleflater og inkludere blant annet styrkerom, klatrevegg og bryterfasiliteter. Skolen vil bli en 7-parallell skole, med plass til 630 elever.  Skolen og idrettshallene knyttes sammen av en felles vestibyle, som er åpen i fem etasjer og inneholder klatrevegg.

Omfang Structor Tekniske Systemer AS: Forprosjekt og samspillsfase for ny Sofiemyr ungdomsskole og idrettshaller. Tidlig fase med utarbeidelse av funksjonsbeskrivelser elektro/VVS med tilhørende 3D modellering.

Oppdragsgiver: Skanska Norge AS

Arkitekt: Arkitema Architects

Energikrav: Passivhus

Areal: 17 000 m²

Miljøsertifisering: BREEAM Very Good

Tidsrom: 2019-2021

Fag: RIV og RIE

Oppdragsleder Structor Tekniske Systemer AS: Flemming Sterner (Flemming.sterner@structor.no)

 

Illustrasjon: Arkitema Architects