Prestmyra nettverksbuebru – detaljprosjektering

Structor har detaljprosjektert Prestmyra nettverksbuebro (Prestmyra Bru) i Elverum. Den er ca 38 meter lang. Hovedbæresystem bestående av limtrebuer, og ettespent betongdekke opphengt i stag. Den har to kjørefelt på Rv3 samt GS-felt. Stikningsdata og armering er lagt inn i 3D Teklamodellen.

Omfang Structor Oslo AS: Prosjektering av bru
Oppdragsgiver: Elverum Tomteselskap AS
Tidsrom: 2016
Projekteringskostnad: 20.millioner
Oppdragsleder: Erling Langbråten
Oppdragsgivers representant: Ole Enger