Bruer

Bruer muliggjør effektiv transport over hindringer som elver og daler, og reduserer reisetid. De fremmer økonomisk vekst, regional utvikling og økt tilgjengelighet for samfunnet.

Structor prosjekterer både nye bruer og ombygning/forsterkning av eksisterende bruer. Vi er involvert i alle planfaser og entrepriseformer med store offentlige byggherrer og totalentreprenører. Structor kan bistå Byggherren med overordnet rådgivingsarbeid eller ta selvstendig ansvar for hele prosjekteringen.

Structor har god kompetanse innen design av bruer i slakk- og etteroppspent betong, prefabrikkert betong, tre, steinhvelv og stål. Dette inkluderer ekspertise i planlegging av materialvalg, konstruksjonsanalyse, og implementering av bærekraftige og sikre konstruksjoner. Videre utfører Structor tilstandsanalyser som spesial-, hoved- og enkelinspeksjon av bruer. Vi utfører beregning av restlevetiden til konstruksjonen basert på prøvetaking. Structor har også erfaring med bruklassifisering og forsterkning av eksisterende bruer. Structor har solid erfaring med 3. parts kontroll av både prosjekterings- og utførelseskontroll av bruer.

Kontakt

Foto: Structor/freepik