E16 Eggemoen – Olum

Prosjektet omfatter bygging av 12,5 km tofeltsveg standardklasse H5 inkl. to store broer over Randselva og Svenådalen på hhv ca 650 m og 400 m lengde. Prosjektet inneholder en rekke overgangsbroer limtre og mindre broer i linjen samt faunapassasje. Det er forekomster av Svartskifer (Alunskifer) på strekningen. Oppdraget er knyttet til utarbeidelse av totalentreprisegrunnlag og oppfølging i byggetiden. Structor innehar disiplilederrollene for konstruksjon, geoteknikk og ing.geologi.

Omfang Structor Oslo AS:  Utarbeidelse av konkurransegrunnlag for totalentreprise
Oppdragsgiver: Statens vegvesen region Øst (underleverandør til NIRAS)
Oppdragstype: Utarbeidelse til totalentreprise, Byggeplan
Tidsrom: 2017 – 2020
Oppdragsleder: morten.helland@structor.no
Byggherrens representant: Pål-Steinar Karlsen
Illustrasjon: Multiconsult, Reg.plan