Konstruksjonsteknikk

Konstruksjonsteknikk i samferdselsprosjekter involverer design, beregningsanalyse og materialvalg for infrastruktur som veier, bruer og tunneler med fokus på sikkerhet, bærekraft og optimal ressursutnyttelse for å møte samfunnets behov.

Structor dimensjonerer og utformer nye og framtidsrettede byggverk samt oppgraderer og forlenger levetiden til eksisterende konstruksjoner. Dette krever å kombinere teoretisk kunnskap med praktisk byggeplasserfaring for at oppdragsgivere og samfunnet for øvrig skal få sikre, kostnadseffektive og miljøvennlige lastbærende konstruksjoner. I konstruksjonsanalysene benyttes både avanserte programmer og enkle manuelle beregninger der dette er hensiktsmessig.

Structor bistår kundene i hele byggverkets livsløp i fra skisse-/forprosjekt, detaljprosjektering, oppfølging i byggetid og FDV. Vi samarbeider igjennom ulike entrepriseformer som totalentrepriser og utførelsesentrepriser.

Structor har erfaring med byggverk som:

 • Bruer
 • Trebruer
 • Brureis
 • Kulverter
 • Støttemurer
 • Bygg
 • Trafostasjoner
 • Kaier
 • Rasoverbygg
 • Bruinspeksjoner
 • Midlertidige konstruksjoner som kranfundamenter, spunt og forskalingsvogner.
 • Andre bærende konstruksjoner

Structor engasjerer seg i, og holder kurs for, bransjeorganisasjoner som Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Norsk Betongforening og komitéarbeid i Standard Norge..

Kontakt

Foto: Structor/freepik