Sandbukta – Moss – Såstad (SMS)

Bane NOR bygger 10,3 km nytt dobbeltspor i ny trase ved Moss. Prosjektet inkl. to fjelltunneler (Mossetunnelen 2,7 km, Carlbergtunnelen 2,3km), ny Moss togstasjon (bygg), flere løsmassetunneler i betong, utfordrende grunnforhold i kvikkleire, ca 40 broer og konstruksjoner, tekniske hus og tilrettelegging for fremtidige boligbygg over etablerte betongkulverter. Structor utfører uavhengig kontroll (3. parts kontroll) for prosjektering av en rekke fagområder. Videre bistår Structor også Bane NOR med teknisk ingeniørmessig prosjektstøtte innen flere fagområder. Prosjektet har en kostnadsramme på 17,9mrd NOK.

Omfang Structor: Oppdragsledelse og koordinering av RIB, RIG, RIVA og prosjektstøtte generelt

Oppdragsgiver: Bane Nor

Tidsrom: 2019 – pågår

Foto: Bane NOR