Uavhengig kontroll

Plan og Bygningsloven krever uavhengig kontroll både for prosjektering og utførelse innen en rekke fagområder. Uavhengig kontroll gjennomføres primært for å oppnå ønsket kvalitet i prosjekter.

Vi utfører kontrolloppdrag både for prosjektering (PRO) og for utførelse (UTF).

Structor med samarbeidspartnere utfører uavhengig kontroll i Tiltaksklasse 2 og 3 for fagområdene: Bygningsfysikk, Konstruksjonssikkerhet, Geoteknikk og Brannsikkerhet. I Tiltaksklasse 1 utfører vi også uavhengig kontroll for: fuktsikring av søknadspliktige våtrom i boliger og lufttetthet i nye boliger.

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har engasjert Structor for utforming av flere veilederen innen uavhengig kontroll.

Structor utfører også utvidet kontroll i byggherrens regi iht. Norsk Standard (NS-EN 1990 + NA). Dette gjelder for Geoteknikk, Ingeniørgeologi og Konstruksjonsteknikk for både prosjektering og utførelse. Vi har personell som har Kompetansebevis utstedt ifra Betongopplæringsrådet i Utførelsesklasse 3.

Vi kan også bistå med fagpersoner i eksterne kvalitetsrevisjoner iht. ISO-standardene.

Kontakt

Foto: Structor/freepik