Etterstad – Hellerud (Østensjøbanen)

Sporveien AS oppgraderer Østensjøbanen mellom Etterstad og Hellerud i Oslo. Dette omfatter ca 1,5km med ny T-bane trase, ny tunnel (ca 400m), fjellskjæringer samt flere nye brokonstruksjoner.  Den gamle T-bane traseen vil bli frigjort til Gang- og sykkelveg. Structor utførte uavhengig kontroll av prosjektering for broene, fjellskjæringene og tunnelen. Prosjektkostnad ca 900 millioner kr.

Omfang Structor Oslo AS: Oppdragsledelse med styring av RIB og RIG

Oppdragsgiver: Sporveien AS

Tidsrom: 2019 – 2023

Illustrasjon: Sporveiene