Follobanen TBM Oslo – Ski, uavhengig kontroll

Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid. 22 km nytt dobbeltspor fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski. Omfatter totalt 64 km nye jernbanespor. Får Nordens hittil lengste jernbanetunnel (20 km). Tunnelmassene skal både midlertidig og permanent lagres på Åsland. Her er det også riggområde for TBM maskinene som inkluderer ny betongelementfabrikk, anleggskontorer og ny trafostasjon for strøm til TBM maskinene.

Riggområdet er på hele 125.000 kvm og deponiområdet er på 100.000 kvm. Etter prosjektet er deponiområdet planlagt til fremtidig boligfelt.

Omfang Structor Oslo AS: Structor har stått for uavhengig kontroll av geoteknikk for både prosjektering og utførelse på Åsland. Kontrollen gjøres etter Plan- og bygningsloven.

Oppdragsgiver: JBV/ Acciona Ghella AGJV
Oppdragstype: Uavhengig kontroll Geoteknikk
Tidsrom: 2015 –
Totalkostnad: 8,7 mrd NOK (TBM entreprise)
Oppdragsleder: Ingunn Veimo
Byggherrens representant: Giacomo Vollaro, Design Manager