Bælafaret bru – Uavhengig kontroll

I forbindelse med oppføring av ny plasstøpt vegbru på Bælafaret (Lillehammer) ble Structor engasjert til å utføre uavhengig kontroll etter Plan og Bygningsloven (PBL) i tiltaksklasse 3/utvidet kontroll i Byggherrens regi PKK3 og UKK3/utførelsesklasse 3 jfr NS.

Omfang Structor Oslo AS: Oppdraget omhandlet både fagområdet konstruksjonssikkerhet og geoteknikk/fundamentering og for både prosjektering og utførelse. Structor var ansvarlig kontrollerende foretak med ansvarsrett iht SAK10.
Oppdragsgiver: Lillehammer Kommune
Oppdragstype: Uavhengig kontroll
Tidsrom: 2017 – 2018
Byggherrens representant: Anders Breili
Oppdragsleder: morten.helland@structor.no