Trebruer

Trevirke som konstruksjonsmateriale har lange tradisjoner i Norge. Ved vanskelige grunnforhold velges ofte trebruer for sin letthet og naturlige tilpasning til landskapet.

Structor har ingeniører med spisskompetanse på prosjektering av trebruer. Dette krever forståelse av treets særegenheter som konstruksjonsmateriale med hensyn til analyse og dimensjonering samt bestandighet og estetikk. Trevirke er et levende materiale som endrer seg med omgivende klima, og som har ulike egenskaper i forskjellige fiberretninger. Mange nye trebruer har også en høy andel stålkomponenter som må hensyntas i prosjekteringen. Structor hjelper kunden med å velge det materialet som er gunstigst for hver enkelt konstruksjonsdel.

Vi har erfaring med prosjektering av trebruer for hovedveger, gang- og sykkelveger og skiløyper. Trebruer er godt egnet for rask montasje i prosjekter med vanskelig trafikkavvikling.

Kontakt

Foto: Structor/freepik