Franzekleiv trebru – detaljprosjektering

Structor har detaljprosjektert Franzekleiv trebru i Vestmarka utenfor Sandvika. Dette er en bru i limtre. Brua er blitt en del av et utendørs idrettsanlegg utenfor Sandvika.

Stikningsdata og armering er lagt inn i Tekla 3D modellen

Oppdragsgiver: Totalentreprenpr Topaas & Haug AS
Oppdragstype: Detaljprosjektering av trebru tidsrom
Prosjekteringskostnad: 250.000,-
Oppdragsleder: Erling Langbraten
Oppdragsgivers representant: Bjørn Aalerud