E39 Ålgård – Hove

Den nye vegstrekningen skal gi økt kapasitet og bedre trafikksikkerheten på strekningen. Parsellen går igjennom flott naturlandskap med kryssing av bl. a. nnsjøer og fjell. Inneholder 2 fjelltunneler på ca 5 km, ca 15 broer, 8 tunnelportaler, kulverter og murer. Structor er i et prosjekterings-team sammen flere andre samarbeidspartnere, og er sentral i broer, geoteknikk, ROS-analyser, kostnadsberegninger (ANSLAG) og vegprosjektering.

Mer info på: http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39algard

Omfang Structor Oslo AS: Utarbeidelse av Reguleringsplan og tekniske planer for 14 km ny 4-felts motorveg ved Stavanger
strong>Oppdragsgiver: Statens vegvesen region Vest (Underleverandør til NIRAS)
Oppdragstype: Reguleringsplan, tekniske planer
Tidsrom: 2016 – 2018
Totalkostnad:  2,5 mrd
Byggherrens representant: Gunnar Eiterjord
Oppdragsleder: morten.helland@structor.no