Pindsle

Structor Vestfold har fått i oppgave av Sandefjord kommune å utarbeide tegninger/løsninger til deler av reguleringsplan for Pindsle, krysset Raveien-Nygårdsveien. Føringene til løsning for krysset er gitt i trafikkutredningsnotat laget av fylkeskommunen. Andre veier det utredes løsninger for/tegninger er Pinsleveien, Gneisveien og Nygårdsveien.