Haneholmveien

For Sandefjord kommune har vi utredet behov for trafikksikkerhets tiltak for gående og syklende langs Haneholmveien. Strekningen er ca. 2,8 km lang og strekker seg fra Kjellbergveien i nord til Store Bergan skole i sør.

Vi har vurdert ulike løsninger på strekningen og vårt endelig forslag er å legge GS-veg på østsiden av Haneholmveien på hele strekket.

Vi utarbeidet notat for våre anbefalinger, lagde prinsippskisser og C-, F- og U-tegninger for foreslåtte løsninger.