Markveien

Markveien, som ligger i Drammen kommune, blir benyttet av mange myke trafikanter som skal til skole, sentrum, gravlund eller brukes som utgangspunkt for fritidsaktiviteter i marka. Siden det ikke fantes noen fortausløsning her, ønsket gamle Svelvik kommune at vi prosjekterte en god og trygg løsning.

Vi utarbeidet byggeplantegninger og skrev anbudsbeskrivelse. Det ble prosjektert nytt fortau på ca 1250 m, to busslommer ble oppgradert, overvannssystem etablert, samt ny vegbelysning på hele strekningen. Vi har også fulgt opp i byggeperioden.

De lokale ser ut til å være godt fornøyd med endelig å kunne ferdes trygt langs Markveien.