Samferdsels elektro/vegbelysning

Innen samferdsel og arealplanlegging er også elektro et viktig fagområde. Det gjelder alt fra strømforsyning, sikkerhetsanlegg, vei og gatebelysning og belysningsanlegg.

Structor har lang erfaring med prosjektering og rådgivning innen samferdselselektro.

Vi kan bistå med:

  • Reguleringsplaner og skisse/forprosjekt
  • Byggeplan og detaljprosjekteringsfase
  • Anlegg for vei og gatebelysning
  • Belysningsanlegg for park, kunst og sikkerhetsanlegg
  • Strømforsyning og utendørs infrastruktur
  • Koordinering med e-verk og andre kabeleiere
  • Kvalitetskontroll og teknisk byggeledelse under oppfølging av prosjekt i byggefase
  • Kostnadskalkyler

Vi benytter 3D-verktøy (BIM) for gjennomføring og kontroll. Det kreves at medarbeidere med ulik faglig bakgrunn hos oss jobber i team for å komme frem til gode helhetsløsninger.

Våre ingeniører er med på alt fra tidlig fase arbeid/planfase, detaljprosjektering til selve realiseringen av prosjektet. Alltid med høyt engasjement og fokus på kundens behov.

Kontakt

Foto: Structor/freepik