Vestre Åmøy

For Stavanger kommune skulle det prosjekteres og utarbeides byggeplan med tilhørende anbudsbeskrivelse for kommunen på en gang- og sykkelveg på Vestre Åmøy.

Det ble prosjektert både GS-vei og fortau. I tillegg ble det prosjektert drenering og ny vannledning til området. I og med dette er et frodig naturlandskap var også kommunen opptatt av å få en landskapsarkitekts syn på utformingen. Siden vi ikke selv sitter med denne kompetansen, var vi så heldige å få samarbeide med Landskapskollektivet. Et landskapskontor med kontor i Sandefjord.