Vardeveien reguleringsplan

Structor Vestfold har levert forslag til reguleringsplan for deler av Vardeveien, i Sandefjord kommune.

Her er målet å få en tryggere vei for gående og syklene.

Vi har utarbeidet reguleringsplankart, med tilhørende reguleringsbestemmelser og reguleringsbeskrivelse. Det er også prosjektert tekniske tegninger, som grunnlag for reguleringsplanen.