Vannledning Solbergåsen

Rorevannet er drikkevannskilde for Grimstad og Arendal kommune. Structor har for Grimstad kommune prosjektert nye overføringsledninger fra Rosholt vannverk til høydebassenget på Solbergåsen og videre til fordelingskummen Egra. Fra Egra sendes vannet ut i de ulike sonen i Grimstad kommune.

De gamle eternittledningene blir byttet ut med nye og større rør. Total lengde for ledningsstrekkene er 1300 + 350 m og de oppgraderes fra 300mm til 500mm. På Solbergåsen bygger Grimstad kommune ut et større høydebasseng i et eget prosjekt.

Vannledningene er viktig for at kommunen kan levere riktig mengde og kvalitet på drikkevann og slokkevann til befolkningen. Oppgradering av ledningene sammen med nytt høydebasseng vil bedre forsyningssikkerheten i kommunen.