Ormestad

Det er sprengt kapasitet mange plasser i barnehagene rundt om i landet.

Sandefjord kommune prøver gjøre noe med dette.

Derfor fikk vi, via rammeavtale, jobben med å utarbeide en trafikkanalyse mhp å gjøre om deler av Ormestad barneskole til barnehage. Det skal to avdelinger, med ca 40 barnehagebarn inn på skolen.

I den sammenheng trengs det se på parkering for henting og levering på en sikker måte + parkering for ansatte.

Vi utarbeidet rapport og skisser for parkering med skiltplan.