Structor signerer kontrakt med Bane NOR

Structor signerer kontrakt med Banenor

Structor har skrevet kontrakt med Bane NOR om å utføre 3. partskontroll og gi teknisk prosjektstøtte for prosjekt Sandbukta – Moss – Såstad. Prosjektet omfatter 10,3 km med nytt dobbeltspor med 2 fjelltunneler, ny jernbanestasjon i Moss på ca 800m, ca 35 broer/konstruksjoner og kompliserte grunnforhold i kvikkleire. Oppdraget omfatter fagområdende geoteknikk, ing.geologi og broer/konstruksjoner. […]

Elvepromenaden midlertidig åpnet i Sandvika

Elvepromenaden Sandvika

Elvepromenaden i Sandvika hadde midlertidig åpning i slutten av august. Structor har prosjektert alle tekniske fag, og følget prosjektet fra idefase til det er ferdig bygget sammen med samarbeidspartnere som Dronninga Landskap m.fl. Prosjektet strekker seg fra Rigmor brygga i sør og opp til Kinoveien i nord, med opsjon på strekningen fra Kinoveien til Løkketangen […]

Structor markerer femårsjubileum

1. mai var det fem år siden Structor etablerte sitt første driftsselskap på Lillehammer. I løpet av fem år har Structor Lillehammer hatt en omsetning på til sammen 106 millioner og en gjennomsnittlig resultatmargin på 17,4 prosent, skriver Structor i en pressemelding denne uken. I samme femårsperiode har selskapet utbetalt omtrent fem millioner i bonus […]

Foredrag på IABSE Norges årlige seminar

Foredrag på IBASE

Ca 80 bru-ingeniører fikk høre Steffen Gabrielsens sitt foredrag på IABSE Norge sitt årlige seminar avholdt 28. mars. Temaet var Structor sine erfaringer med utvidet kontroll i byggherrens regi (3. parts kontroll) i bruprosjekter uten tradisjonelle 2D-tegninger. Dvs 3D modellbaserte (tegningsløse) prosjekter. Structor gjennomfører for tiden utførelseskontroll (3. parts kontroll) av ca 80 bruer på […]

Vekst for Structor

Jan Ove Holmen

Structor kan vise til en bra vekst fra 2017 til 2018. Egen omsetning økte med 22% og har nå passert 107 mill. med et driftsresultat på 14 mill., dvs. resultatmargin på

Structor i bygg.no sitt spesialnummer om tunnel

Tunnelarbeid

Structors erfarne geologer og ingeniører utfører alt fra prosjektering til byggeplassoppfølging av store kompliserte og mindre tunnelprosjekter. Se vår annonse i Bygg.no sitt spesialnummer om tunnel: