Structor signerer kontrakt med Bane NOR

Structor har skrevet kontrakt med Bane NOR om å utføre 3. partskontroll og gi teknisk prosjektstøtte for prosjekt Sandbukta – Moss – Såstad. Prosjektet omfatter 10,3 km med nytt dobbeltspor med 2 fjelltunneler, ny jernbanestasjon i Moss på ca 800m, ca 35 broer/konstruksjoner og kompliserte grunnforhold i kvikkleire. Oppdraget omfatter fagområdende geoteknikk, ing.geologi og broer/konstruksjoner. […]

Sist oppdatert:

23/10/2019

kl. 09:21

Structor signerer kontrakt med Banenor

Structor har skrevet kontrakt med Bane NOR om å utføre 3. partskontroll og gi teknisk prosjektstøtte for prosjekt Sandbukta – Moss – Såstad. Prosjektet omfatter 10,3 km med nytt dobbeltspor med 2 fjelltunneler, ny jernbanestasjon i Moss på ca 800m, ca 35 broer/konstruksjoner og kompliserte grunnforhold i kvikkleire. Oppdraget omfatter fagområdende geoteknikk, ing.geologi og broer/konstruksjoner. Structor har med seg samarbeidspartnere Amberg Norge AS og sivilingeniør Albert Ølnes AS. Etter planen skal første toget gå i desember 2024 på det nye sporet.

Se for øvrig mer info på Bane NOR sin hjemmeside:

https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/sandbukta-moss-sastad/innhold/2019/signerte-kontrakt-med-structor-oslo/