Structor Trondheim har i løpet av sommeren ansatt to nye personer innen samferdsel.

Structor Trondheim teller med dette ti personer.

Sist oppdatert:

12/08/2020

kl. 12:32

Sivert Overå startet 2. juni. Han er utdannet ved NTNU, og har over seks års erfaring som rådgiver innen vei-, gate-, bane-, og flyplassplanlegging. Overå kommer fra Norconsult i Trondheim.

Steinar Flessen startet 3. august. Han er utdannet ved NTH, og har etter snart 40 års arbeidserfaring innen både privat og offentlig virksomhet.

– Flessen har omfattende erfaring som rådgiver innen vei- og samferdselsanlegg, herunder tunnel, jernbane og flyplass. Han kommer fra Rambøll i Trondheim, skriver Structor i en pressemelding.

– Vi har siden oppstarten hatt et mål om å kunne tilby lokale spesialister også innen samferdsel, og er veldig glade for å ha fått Sivert og Steinar med på laget, sier daglig leder Trond Arne Bonslet.

Structor Trondheim teller med dette ti personer, og har siden oppstarten i september 2018 dermed vokst med to personer innen samferdsel, og to innen VA.

Structor Trondheim AS jobber innenfor fagområdene samferdsel og infrastruktur, med hovedområder innen prosjektering av vei- og VA-anlegg, samt byggeledelse.

Se også: https://www.bygg.no/article/1439785