Visualisering og digital samhandling​

Digital samhandling, BIM, GIS, VDC, LEAN, AR, automatisering, dataflyt, sakshåndtering, modellbasert, åpne formater, mm. er blitt sentrale i samferdsels- og arealplanlegging. Digitale plattformer muliggjør å visualisere/dele grunnlagsdata/modeller, fagmodeller og informasjonen.

En viktig kilde for å minimere feil i prosjektering og effektivisere prosesser er tilgangen på riktig og sentral informasjon og hvordan man integrerer denne slik at man har best mulig grunnlag for å gjøre de riktige vurderinger/beslutninger. Med informasjon menes blant annet grunnlagsdata, grunnlagsmodeller, innmålinger, rapporter, georefererte bilder/dokumenter, målinger, osv. Det finnes i dag flere digitale hjelpemidler for å sammenstille slik informasjon og gjøre dette visuelt og tilgjengelig.

For kommunikasjon (sakshåndtering) bør det benyttes verktøy med versjonshåndtering og historikk. Dette gir en mulighet til å finne fram til innhold i leveranser, utførte kontroller/sjekklister, beslutninger, møtereferater, oppgaver, funn i modeller, og gjør det enklere for nye medarbeidere å komme inn i og gjøre seg kjent med prosjektet.

Structor har god kompetanse innenfor ulike digitale verktøy/plattformer/programmer og for å nevne noen, Quadri, Trimble connect, Sitevision, Jira, Infrakit, Power BI, Miro, Hoylu, Solibri, Sharepoint/Teams mm. som satt i kombinasjon vil kunne gjøre dataflyt, utveksling og kommunikasjon sømløs og bidra til full kontroll i alle prosjektfaser. Structor følger også nøye med på utviklingen i BA-bransjen og tar stadig i bruk nye metoder og verktøy.

Structor kan blant annet tilby følgende tjenester innenfor visualisering, informasjon og digital samhandling:

  • Prosjektering og oppsett i henhold til SVV håndbok R110 Modellgrunnlag
  • Finne riktig ambisjonsnivå på BIM og digital samhandling i prosjekt, felles datamiljø og dataflyt
  • Informasjonsmodeller, Visualisering, grunnlagsmodeller, tverrfaglige modeller, samordningsmodeller, presentasjonsmodeller, full kontroll på grunnlagsdata og fagmodeller.
  • BIM (BygningsInformasjonsModell), finne rett ambisjonsnivå på prosjektet, modeller, informasjon på objekter, automatisering, tverrfaglige gjennomganger, kollisjons- og tverrfaglige kontroller. Finne og løse mulige kollisjoner i modell og ikke på byggeplass.
  • VDC (Virtual Design and Construction), flere personer med sertifisering i metodikken.
  • AR (Augmented reality), visualiser planlagt prosjektering før det bygges med.

Kontakt

Foto: Structor/freepik