Ydalir GS-Kulvert (Tangensvingen) – detaljprosjektering

Structor har detaljprosjektert Ydalir GS-Kulvert i Elverum. Konstruksjonen består av en rammebru i plastøpt betong med tilhørende vingemurer. Stikningsdata og armering er lagt inn i 3D Tekla modellen. Structor gjorde også uavhengig kontroll av utførelsen iht Plan og Bygningsloven, Tiltaksklasse 3.

Omfang Structor Oslo AS: Prosjektering av kulvert
Oppdragsgiver: Elverum Tomteselskap AS
Tidsrom: 2016
Projekteringskostnad: 5 millioner
Oppdragsleder: Erling Langbråten
Oppdragsgivers representant: Ole Enger