Ydalir GS-Kulvert (Tangensvingen) – detaljprosjektering

Ydalir2

Ydalir GS-Kulvert (Tangensvingen) – detaljprosjektering

Structor har detaljprosjektert Ydalir GS-Kulvert i Elverum. Konstruksjonen består av en rammebru i plastøpt betong med tilhørende vingemurer. Stikningsdata og armering er lagt inn i 3D Tekla modellen.

Ydalir

Structor gjorde også uavhengig kontroll av utførelsen iht Plan og Bygningsloven, Tiltaksklasse 3.

Ydalir3

Omfang Structor Oslo AS: Prosjektering av kulvert

Oppdragsgiver: Elverum Tomteselskap AS

Tidsrom: 2016

Projekteringskostnad: 5 millioner

Oppdragsleder: Erling Langbråten

Oppdragsgivers representant: Ole Enger

Kontakt: Sverre Sundfær, Structor Oslo AS, mob: 982 11 721


Tilbake