E16 Eggemoen – Olum

E16_Eggemoen_Olum_webb

E16 Eggemoen – Olum

Prosjektet omfatter bygging av 12,5 km tofeltsveg standardklasse H5 inkl. to store broer over Randselva og Svenådalen på hhv ca 650 m og 400 m lengde.

Prosjektet inneholder en rekke overgangsbroer limtre og mindre broer i linjen samt faunapassasje. Det er forekomster av Svartskifer (Alunskifer) på strekningen. Oppdraget er knyttet til utarbeidelse av totalentreprisegrunnlag og oppfølging i byggetiden. Structor innehar disiplilederrollene for konstruksjon, geoteknikk og ing.geologi.

Omfang Structor Oslo AS: Utarbeidelse av konkurranegrunnlag for totalentreprise

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region Øst (underleverandør til NIRAS)

Oppdragstype: Utarbeidelse til totalentreprise, Byggeplan

Tidsrom: 2017 – 2020

Oppdragsleder: Morten André B. Helland

Byggherrens representant: Pål-Steinar Karlsen

Kontakt: Sverre Sundfær, Structor Oslo AS. Mob: 982 11 721

Illustrasjon: Multiconsult, Reg.plan


Tilbake