ITB

ITB står for Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner og er en betegnelse på teknikk som knytter funksjoner mellom systemer sammen for å lage bedre styring, overvåking eller nye fellesfunksjoner i et teknisk anlegg.

Structor har de siste årene hatt sentrale roller som både ITB ansvarlig for offentlige og private byggherrer, Rådgivende ITB i store tverrfaglige prosjekteringsgrupper og vært innleid som systemintegrator for totalentreprenør.

I disse prosjektene gjennomfører våre ITB ressurser prosessen iht. blant annet NS3951 (ITB standarden), NS6450 (idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner) og BA2015 (systematisk ferdigstillelse)

Structor tilbyr ressurser innen de ulike ITB rollene:

  • ITB ansvarlig
  • Rådgivende ITB (RITB)
  • Systemintegrator

Kontakt

Foto: Structor/freepik