Det er en økende pågang for bruk av Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) i bransjen, og Structor er en del av denne utviklingen.

BIM kan ha en varierende definisjon avhengig av hvem man spør, og det er sentralt å definere parametere som detaljeringsgrad av modellens geometri, hvilke aktører som skal benytte modellen og objektinformasjonen som skal følge med. Ut fra dette kan man utvikle prosesser og identifisere verktøy som er tilpasset hvert prosjekt. Structor bistår i denne kartleggingen, og sammen med kunden identifisere best bruk av BIM i hvert enkeltprosjekt.

Kontakt


v/ Lars Petter Lauritzenv/ Harald Snippenv/ Sverre Sundfærv/ Sigrid Kartveitv/ Nils Magnus Ringnes

v/ Patrich Holmströmv/ Monica P. Sivertsenv/ Trond Arne Bonsletv/ Flemming Sterner