Vestli skole

Vestli skole og flerbrukshall er en ny 4-parallell 1-7 skole for 840 elever, i tillegg til arealer for en
spesialklasse. Prosjektering ble igangsatt våren 2018, og skolen stod ferdig i februar 2021. Skolen er planlagt etter Oslo kommunes standardprogram for skolebygg. Bygget er prosjektert som passivhus og lavenergibygg i henhold til krav for yrkesbygg.